Hedefler

                 CNC tezgahlarımızdaEğitimde-Kalite-Nasıl-Yükselir yapılan imalatlarımız ve hizmetlerimiz göz önüne alındığında, yapılan her işin karşılığında  müşteriye ve işletmeye katma değer kazandıran, aksi tüm durumlardan arındırılarak hata oranı minimize  edilmiş, kalite anlayışını  çalışma hayatının temel düzenlerinden biri olarak benimsemiş, işletme hedefleri tüm çalışanları tarafından kabullenilmiş ve bu yönde ilerlemekten vazgeçmeden çalışmaya tüm azim ve kararlılığıyla devam eden bir  talaşlı imalat atölyesi olmaktir.

  • 2015 yılı içerisinde ISO 9001 KYS  ile Belgelendirilmiş olmak.
  • 2016 yılı içerinde temel makineleşme hedeflerini yakalamış ve yeni makine yatırımları için Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyor olmak.
  • 2016 yılı kalite kontrol laboratuarını tamamlamış olmak.